APPlication Support

APP Service (การใช้งานแอพพลิเคชั่น)

แนะนำให้ใช้ OS ของ Android v5.0 หรือ iOS v11.2 หรือสูงกว่า

ทำการเชื่อมต่อกลอนประตูเข้ากับ WIFI Router ให้สำเร็จก่อน ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมต่อดังนี้

ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

Youtube : ดู VDO Clip

ที่หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น แตะที่ icon กลางหน้าจอ 1 ครั้ง แล้วกดค้างไว้ 2 วินาที จนแถบสีม่วงขึ้นเต็มวงกลม ก็จะปลดล็อคกลอนประตู

หากไม่สามารถสั่งล็อค และปลดล็อคกลอนประตูดิจิตอลได้ ให้ทำการเช็คสัญญาณไวไฟ และแนะนำให้วางตำแหน่ง WIFI Router ให้ใกล้กลอนประตูมากขึ้น หรือใช้ตัวขยายสัญญาณไวไฟช่วยให้การเชื่อมต่อสัญญาณดีขึ้น

Privacy mode คือฟังก์ชั่นหรือโหมดห้ามรบกวน เมื่อตั้งใช้งานในโหมดนี้ กลอนประตูจะไม่รับคำสั่งจากด้านหน้าเครื่อง ไม่ว่าจะรหัส บัตร หรือสแกนนิ้ว

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสินค้า จึงควรใช้โหมดนี้ขณะที่มีคุณ หรือสมาชิกในบ้านอยู่ภายในบ้านเท่านั้น

** โหมดนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เมื่อมีการปลดล็อคจากภายในบ้าน

คำเตือน: โหมดนี้ควรตั้งเมื่อมีคนอยู่ภายในบ้านเท่านั้น

ทำการ disable privacy mode ได้ 2 วิธี

 1. ทำที่ตัวกลอนประตู : ทำการเปิดประตูจากภายในบ้าน
 2. ทำที่แอพพลิเคชั่น : เลือก Privacy mode = off

** ในกรณีที่คุณเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากติดการตั้งค่า Privacy mode = on สามารถแก้ไขได้ด้วย

 1. กดปุ่ม reset ที่ตัวกลอนประตู 1 ครั้ง แล้วใส่รหัสมาสเตอร์ตามด้วย *
 2. ใช้กุญแจฉุกเฉินไขเข้า

เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสถานะของกลอนดิจิตอล และแอพพลิเคชั่นไม่ตรงกัน

กรุณาติดต่อ help.homeiot@zigbang.com

Error code B0504 เกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟไม่ดี กรุณาทำการเปิด-ปิดกลอนประตูด้วยการ ปิดประตูจริง ให้ตัวเครื่องทำงานล็อค และปลดล็อค แล้วลองเช็คอีกครั้ง

หากยังคงพบ error code อยู่ แนะนำให้ปรับตำแหน่งการวาง WIFI Router ให้ใกล้กับจุดติดตั้งกลอนประตูมากขึ้น หรือใช้ตัวขยายสัญญาณไวไฟ

แอพพลิเคชั่นนี้มีนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หากมีการ logged-in จากสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นด้วยบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน จะทำให้สมาร์ทโฟนที่มีการใช้งานก่อนหน้าหลุด (logged-out) อัตโนมัติ

ดังนั้น หากสมาชิกท่านอื่นภายในบ้านต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่น แนะนำให้ใช้งานแชร์ผ่านเมนู ‘Share user’

วิธีการ Share User

เลือกเมนู Setting icon ที่อยู่ด้านบนขวามือ >> Share user >> + button >> สร้างรหัสเชิญ (invitation code) >> สร้างชื่อของสมาชิกที่ต้องการเชิญ/แชร์ >> Create >> share this code

ผู้ที่ได้รับเชิญ/แชร์ จะต้องทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zigbang Smart Doorlock เพื่อใช้บริการ และใช้รหัสเชิญที่ได้รับมาในการ sign up.

** สามารถเชิญ/แชร์ได้สูงสุด 9 ผู้ใช้งาน

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Manual

Temporary pin code คือรหัสชั่วคราว ซึ่งคุณสามารถตั้งได้ทั้งแบบมีกำหนดระยะเวลา หรือจะตั้งให้เป็น One Time Password ที่ใช้งานได้เพียงครั้งเดียวก็ได้

 1. Duration: สามารถตั้งกำหนดเป็นช่วงเวลา และวันที่ได้ เช่น รหัสนี้ต้องการให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม หมดอายุ 20 ธันวาคม เท่านั้น
 2. One Time: ใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

วิธีการตั้งรหัส Temporary code

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Device settings >> Temporary pin code manage >> tap + icon 

หากคุณมีรหัสที่หมดอายุแล้ว แนะนำให้ทำการลบออกจากหน้าแอพพลิเคชั่นโดยตรง

แอพพลิเคชั่นนี้มีนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน คุณจึงไม่สามารถอ่านตัวเลขว่าตั้งรหัสด้วยเลขใดไป

ดังนั้นหากคุณลืมตัวเลขชุดรหัสที่ตั้งไป คุณเพียงตั้ง Temporary code ชุดใหม่มาใช้งานแทน และแนะนำให้ลบชุดรหัสเก่าที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วทิ้งไป

รุ่น A30 ตั้งได้ 50 ชุดรหัส (รวม master pin code)

รุ่นอื่นๆ ตั้งได้สูงสุดที่ 100 ชุดรหัส (รวม master pin code และ share user code)

คุณสามารถเช็คสถานะของแบตเตอรี่ได้จากหน้าแอพพลิเคชั่น 

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Device settings 

** เมื่อแบตอ่อนลง จะมีการเตือนทั้งที่แอพพลิเคชั่น และที่ตัวกลอนประตูดิจิตอลด้วย

ถ่านที่ใช้จะต้องเป็นถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA ห้ามใช้ถ่านชาร์จ หรือถ่านธรรมดา และเป็นชุดใหม่เท่านั้น ไม่ควรใช้ใหม่เพียงบางก้อน 

คุณสามารถทำการลบอุปกรณ์ (กลอนประตูดิจิตอล) ได้ 2 วิธี

 1. ลบจากแอพพลิเคชั่นโดยตรง : 

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Home >> set-up icon (บนขวามือ) >> เลือก remove door lock อยู่ด้านล่างของเมนู

    2. ทำการตั้งค่า WIFI ใหม่ (initialize wifi setup)

โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

สาเหตุหลักมีได้ 2 กรณี กรุณาตรวจสอบ และแก้ไขดังต่อไปนี้

 1. ทำการตั้งค่าที่แอพพลิเคชั่น

  โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
  Menu >> Settings >> Notification >> on

 2. ทำการตั้งค่าที่ smart phone อนุญาตให้สามารถรับ notify จากแอพ Zigbang smart doorlock ได้

  Smart phone settings >> APP Notifications = on

ทั้งนี้ยังคงมีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ไม่ว่าทั้งเครือข่าย การเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ และปัญหาของเซอร์วิสเอง หากคุณตรวจสอบแล้วว่าเป็นปัญหาที่เซอร์วิส กรุณาติดต่อ

help.homeiot@zigbang.com

สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานกลอนดิจิตอลได้ถึง 30 วัน

เพียงทำการตั้งค่าที่แอพพลิเคชั่น

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Settings >> Notification >> off

วิธีการ Share User

เลือกเมนู Setting icon ที่อยู่ด้านบนขวามือ >> Share user >> + button >> สร้างรหัสเชิญ (invitation code) >> สร้างชื่อของสมาชิกที่ต้องการเชิญ/แชร์ >> Create >> share this code

ผู้ที่ได้รับเชิญ/แชร์ จะต้องทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zigbang Smart Doorlock เพื่อใช้บริการ และใช้รหัสเชิญที่ได้รับมาในการ sign up.

** สามารถเชิญ/แชร์ได้สูงสุด 9 ผู้ใช้งาน

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Version

ในการอัพเดทแอพให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ หากคุณไม่ได้ทำการตั้งค่า smart phone ของคุณให้เป็น Automatic Update คุณสามารถอัพเดทได้ด้วยตัวเอง โดยไปที่ APPLE APP Store หรือ Google Play แล้วเลือกอัพเดทแอพพลิเคชั่น

หากคุณทำการลงทะเบียนกลอนประตูดิจิตอลมากกว่า 1 เครื่อง คุณสามารถตั้งเครื่องที่ชื่นชอบ (Favourites) ได้สูงสุด 3 เครื่อง

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Device >> Bookmark icon (อยู่ด้านบนขวามือ)

ZIGBANG SMART LOCK APP

APP Service (การใช้งานแอพพลิเคชั่น)

แนะนำให้ใช้ OS ของ Android v5.0 หรือ iOS v11.2 หรือสูงกว่า

ทำการเชื่อมต่อกลอนประตูเข้ากับ WIFI Router ให้สำเร็จก่อน ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมต่อดังนี้

ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

Youtube : ดู VDO Clip

ที่หน้าแรกของแอพพลิเคชั่น แตะที่ icon กลางหน้าจอ 1 ครั้ง แล้วกดค้างไว้ 2 วินาที จนแถบสีม่วงขึ้นเต็มวงกลม ก็จะปลดล็อคกลอนประตู

หากไม่สามารถสั่งล็อค และปลดล็อคกลอนประตูดิจิตอลได้ ให้ทำการเช็คสัญญาณไวไฟ และแนะนำให้วางตำแหน่ง WIFI Router ให้ใกล้กลอนประตูมากขึ้น หรือใช้ตัวขยายสัญญาณไวไฟช่วยให้การเชื่อมต่อสัญญาณดีขึ้น

Privacy mode คือฟังก์ชั่นหรือโหมดห้ามรบกวน เมื่อตั้งใช้งานในโหมดนี้ กลอนประตูจะไม่รับคำสั่งจากด้านหน้าเครื่อง ไม่ว่าจะรหัส บัตร หรือสแกนนิ้ว

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานสินค้า จึงควรใช้โหมดนี้ขณะที่มีคุณ หรือสมาชิกในบ้านอยู่ภายในบ้านเท่านั้น

** โหมดนี้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เมื่อมีการปลดล็อคจากภายในบ้าน

คำเตือน: โหมดนี้ควรตั้งเมื่อมีคนอยู่ภายในบ้านเท่านั้น

ทำการ disable privacy mode ได้ 2 วิธี

 1. ทำที่ตัวกลอนประตู : ทำการเปิดประตูจากภายในบ้าน
 2. ทำที่แอพพลิเคชั่น : เลือก Privacy mode = off

** ในกรณีที่คุณเข้าบ้านไม่ได้เนื่องจากติดการตั้งค่า Privacy mode = on สามารถแก้ไขได้ด้วย

 1. กดปุ่ม reset ที่ตัวกลอนประตู 1 ครั้ง แล้วใส่รหัสมาสเตอร์ตามด้วย *
 2. ใช้กุญแจฉุกเฉินไขเข้า

เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสถานะของกลอนดิจิตอล และแอพพลิเคชั่นไม่ตรงกัน

กรุณาติดต่อ help.homeiot@zigbang.com

Error code B0504 เกิดขึ้นเมื่อการเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟไม่ดี กรุณาทำการเปิด-ปิดกลอนประตูด้วยการ ปิดประตูจริง ให้ตัวเครื่องทำงานล็อค และปลดล็อค แล้วลองเช็คอีกครั้ง

หากยังคงพบ error code อยู่ แนะนำให้ปรับตำแหน่งการวาง WIFI Router ให้ใกล้กับจุดติดตั้งกลอนประตูมากขึ้น หรือใช้ตัวขยายสัญญาณไวไฟ

แอพพลิเคชั่นนี้มีนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หากมีการ logged-in จากสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นด้วยบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน จะทำให้สมาร์ทโฟนที่มีการใช้งานก่อนหน้าหลุด (logged-out) อัตโนมัติ

ดังนั้น หากสมาชิกท่านอื่นภายในบ้านต้องการใช้งานแอพพลิเคชั่น แนะนำให้ใช้งานแชร์ผ่านเมนู ‘Share user’

วิธีการ Share User

เลือกเมนู Setting icon ที่อยู่ด้านบนขวามือ >> Share user >> + button >> สร้างรหัสเชิญ (invitation code) >> สร้างชื่อของสมาชิกที่ต้องการเชิญ/แชร์ >> Create >> share this code

ผู้ที่ได้รับเชิญ/แชร์ จะต้องทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zigbang Smart Doorlock เพื่อใช้บริการ และใช้รหัสเชิญที่ได้รับมาในการ sign up.

** สามารถเชิญ/แชร์ได้สูงสุด 9 ผู้ใช้งาน

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Manual

Temporary pin code คือรหัสชั่วคราว ซึ่งคุณสามารถตั้งได้ทั้งแบบมีกำหนดระยะเวลา หรือจะตั้งให้เป็น One Time Password ที่ใช้งานได้เพียงครั้งเดียวก็ได้

 1. Duration: สามารถตั้งกำหนดเป็นช่วงเวลา และวันที่ได้ เช่น รหัสนี้ต้องการให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม หมดอายุ 20 ธันวาคม เท่านั้น
 2. One Time: ใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

วิธีการตั้งรหัส Temporary code

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Device settings >> Temporary pin code manage >> tap + icon 

หากคุณมีรหัสที่หมดอายุแล้ว แนะนำให้ทำการลบออกจากหน้าแอพพลิเคชั่นโดยตรง

แอพพลิเคชั่นนี้มีนโยบายเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน คุณจึงไม่สามารถอ่านตัวเลขว่าตั้งรหัสด้วยเลขใดไป

ดังนั้นหากคุณลืมตัวเลขชุดรหัสที่ตั้งไป คุณเพียงตั้ง Temporary code ชุดใหม่มาใช้งานแทน และแนะนำให้ลบชุดรหัสเก่าที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วทิ้งไป

รุ่น A30 ตั้งได้ 50 ชุดรหัส (รวม master pin code)

รุ่นอื่นๆ ตั้งได้สูงสุดที่ 100 ชุดรหัส (รวม master pin code และ share user code)

คุณสามารถเช็คสถานะของแบตเตอรี่ได้จากหน้าแอพพลิเคชั่น 

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Device settings 

** เมื่อแบตอ่อนลง จะมีการเตือนทั้งที่แอพพลิเคชั่น และที่ตัวกลอนประตูดิจิตอลด้วย

ถ่านที่ใช้จะต้องเป็นถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA ห้ามใช้ถ่านชาร์จ หรือถ่านธรรมดา และเป็นชุดใหม่เท่านั้น ไม่ควรใช้ใหม่เพียงบางก้อน 

คุณสามารถทำการลบอุปกรณ์ (กลอนประตูดิจิตอล) ได้ 2 วิธี

 1. ลบจากแอพพลิเคชั่นโดยตรง : 

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Home >> set-up icon (บนขวามือ) >> เลือก remove door lock อยู่ด้านล่างของเมนู

    2. ทำการตั้งค่า WIFI ใหม่ (initialize wifi setup)

โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

สาเหตุหลักมีได้ 2 กรณี กรุณาตรวจสอบ และแก้ไขดังต่อไปนี้

 1. ทำการตั้งค่าที่แอพพลิเคชั่น

  โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
  Menu >> Settings >> Notification >> on

 2. ทำการตั้งค่าที่ smart phone อนุญาตให้สามารถรับ notify จากแอพ Zigbang smart doorlock ได้

  Smart phone settings >> APP Notifications = on

ทั้งนี้ยังคงมีสาเหตุอื่นๆ ที่เป็นไปได้ ไม่ว่าทั้งเครือข่าย การเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟ และปัญหาของเซอร์วิสเอง หากคุณตรวจสอบแล้วว่าเป็นปัญหาที่เซอร์วิส กรุณาติดต่อ

help.homeiot@zigbang.com

สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานกลอนดิจิตอลได้ถึง 30 วัน

เพียงทำการตั้งค่าที่แอพพลิเคชั่น

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Settings >> Notification >> off

วิธีการ Share User

เลือกเมนู Setting icon ที่อยู่ด้านบนขวามือ >> Share user >> + button >> สร้างรหัสเชิญ (invitation code) >> สร้างชื่อของสมาชิกที่ต้องการเชิญ/แชร์ >> Create >> share this code

ผู้ที่ได้รับเชิญ/แชร์ จะต้องทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zigbang Smart Doorlock เพื่อใช้บริการ และใช้รหัสเชิญที่ได้รับมาในการ sign up.

** สามารถเชิญ/แชร์ได้สูงสุด 9 ผู้ใช้งาน

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Version

ในการอัพเดทแอพให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ หากคุณไม่ได้ทำการตั้งค่า smart phone ของคุณให้เป็น Automatic Update คุณสามารถอัพเดทได้ด้วยตัวเอง โดยไปที่ APPLE APP Store หรือ Google Play แล้วเลือกอัพเดทแอพพลิเคชั่น

หากคุณทำการลงทะเบียนกลอนประตูดิจิตอลมากกว่า 1 เครื่อง คุณสามารถตั้งเครื่องที่ชื่นชอบ (Favourites) ได้สูงสุด 3 เครื่อง

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> Device >> Bookmark icon (อยู่ด้านบนขวามือ)

Door Lock Registration (การลงทะเบียนกลอนดิจิตอล)

 1. ตรวจสอบว่า WIFI Router ทำงานอยู่ปกติ มีไฟเลี้ยง และใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้
 2. ปิดประตูให้กลอนอยู่ในสถานะ LOCKED
 3. ทำการเชื่อมต่อกลอนประตูเข้ากับ WIFI Router ขั้นตอนและวิธีการเชื่อมต่อดังนี้

  ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  Youtube : ดู VDO Clip

หากคุณได้ยินเสียง “Access point connection failed” ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กรณีใส่รหัส WIFI Router ผิด ให้ทำการใส่ใหม่ที่ถูกต้อง
 2. กรณี WIFI Router ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้ทำการเช็คการเชื่อมต่อ โดยการใช้อุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน WIFI Router นั้นๆ ก่อน
 3. กรณีทดสอบ และตรวจสอบ 2 ข้อด้านบนแล้วยังพบปัญหา ให้ทำการ initialize wifi setting
  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

หากคุณได้ยินเสียง “WIFI setup failed” ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. กรณีใส่รหัส WIFI Router ผิด ให้ทำการใส่ใหม่ที่ถูกต้อง
 2. กรณี WIFI Router ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้ทำการเช็คการเชื่อมต่อ โดยการใช้อุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน WIFI Router นั้นๆ ก่อน
 3. กรณีทดสอบ และตรวจสอบ 2 ข้อด้านบนแล้วยังพบปัญหา ให้ทำการ initialize wifi setting
  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

หากได้ยิน “Server connection failed” ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ทำการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของสมาร์ทโฟนของคุณ ว่าสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้อย่างปกติกับ WIFI Router ดังกล่าว
 2. หากทำการตรวจสอบว่าใช้งานได้ปกติแล้ว ให้ทำการ initialize wifi setting
  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

หากได้ยิน “Server authentication failed” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเซอร์วิส ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์สำเร็จ ให้ทำดังต่อไปนี้

ให้ทำการ initialize wifi setting
โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

ให้ทำการตรวจสอบในขณะที่ทำการลงทะเบียนกลอนดิจิตอลเข้ากับ WIFI Router โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ให้กลอนประตูอยู่ในสถานะ UNLOCKED แล้วทำการกดปุ่ม REG 1 ครั้ง แล้ว สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้
 2. กดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที จนได้ยินคำว่า “Start WIFI registration”
 3. หากไม่ได้มีการตั้งค่าทิศทางของกลอนประตู (door direction auto setting is not set), จะไม่ได้ยินเสียงแจ้งใดๆ ให้ทำดังต่อไปนี้
  • กด REG 1 ครั้ง
  • กด master pin * >> 2* >> 5*
 4. หากทำตามขั้นตอนด้านบนทั้งหมดแล้วยังพบอาการ ให้ทำการ initialize wifi setting

  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

แนะนำให้ทำการรีบูท (restart) มือถือสมาร์ทโฟนใหม่ แล้วทำการเปิดใช้งาน WIFI = on และปิดการใช้งาน mobile data = off ก่อนทำการเปิดแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง แล้วจึงทำการลงทะเบียนเชื่อมต่อกลอนประตูดิจิตอล เข้ากับแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง

ให้ทำการตรวจสอบในขณะที่ทำการลงทะเบียนกลอนดิจิตอลเข้ากับ WIFI Router โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ให้กลอนประตูอยู่ในสถานะ UNLOCKED แล้วทำการกดปุ่ม REG 1 ครั้ง แล้ว สามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้
 2. กดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที จนได้ยินคำว่า “Start WIFI registration”
 3. หากไม่ได้มีการตั้งค่าทิศทางของกลอนประตู (door direction auto setting is not set), จะไม่ได้ยินเสียงแจ้งใดๆ ให้ทำดังต่อไปนี้
  • กด REG 1 ครั้ง
  • กด master pin * >> 2* >> 5*
 4. หากทำตามขั้นตอนด้านบนทั้งหมดแล้วยังพบอาการ ให้ทำการ initialize wifi setting

  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

 1. ไปที่เมนูการตั้งค่า smart phone’s network settings แล้วเลือก Smasung doorlock หรือ Zigbang doorlock อีกครั้ง
 2. หากคุณได้รับข้อความ pop up ว่า “The connection is not clear” ให้เลือก “Maintain WIFI connection” หากเลือก “Cancel the connection” จะไม่สามารถเชื่อมต่อกลอนประตูดิจิตอลได้
 3. ในกรณีนี้ กรุณาลบ Smasung doorlock หรือ Zigbang doorlock ออกจาก WIFI list ก่อน แล้วทำตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่

แอพพลิเคชั่น Samsung smart lock หรือ Zigbang smart lock นี้ สามารถทำการเชื่อมต่อไวไฟได้ภายใต้เงื่อนไข และสเปคดังต่อไปนี้

 • รองรับเฉพาะ WIFI 2.4Ghz
 • รองรับ WPA และ WPA2
 • รองรับรหัส password สูงสุด 63 หลัก
 1. พยายามทำการลงทะเบียนใหม่ หลังจากทำการ initializing wifi setup

  การ initialize wifi setting
  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

    2. หากสัญญาณไวไฟอ่อน แนะนำให้ปรับตำแหน่งการวาง WIFI Router ให้ใกล้กับจุดติดตั้งกลอนประตูมากขึ้น หรือใช้ตัวขยายสัญญาณไวไฟ

    3. สำหรับ Android กรุณาทำการเปิดใช้งาน WIFI = on และปิดการใช้งาน mobile data = off ก่อนทำการเปิดแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง แล้วจึงทำการลงทะเบียนเชื่อมต่อกลอนประตูดิจิตอล เข้ากับแอพพลิเคชั่นอีกครั้ง

คุณสามารถเช็ค MAC Address 16 หลัก ได้จากสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดที่ตัวไวไฟโมดูล (WIFI module) ซึ่งจะติดอยู่ที่ตัวเครื่องฝั่งในบ้าน เปิดฝาครอบถ่านออกแล้วจะพบโมดูลชิ้นนี้

กรุณาทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

 1. ให้ทำการ initialize wifi setting

  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

กลอนดิจิตอลสามารถลงทะเบียนได้โดยผู้ใช้อื่น ทั้งนี้เนื่องจากความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ใช้เดิมจะถูก logged out หากคุณต้องการให้สมาชิกท่านอื่นใช้งานแอพพลิเคชั่น สามารถใช้การเชิญ/แชร์ได้

วิธีการ Share User

เลือกเมนู Setting icon ที่อยู่ด้านบนขวามือ >> Share user >> + button >> สร้างรหัสเชิญ (invitation code) >> สร้างชื่อของสมาชิกที่ต้องการเชิญ/แชร์ >> Create >> share this code

ผู้ที่ได้รับเชิญ/แชร์ จะต้องทำการดาวน์โหลด และติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zigbang Smart Doorlock เพื่อใช้บริการ และใช้รหัสเชิญที่ได้รับมาในการ sign up.

** สามารถเชิญ/แชร์ได้สูงสุด 9 ผู้ใช้งาน

ในกรณีต้องการให้ผู้ใช้งานอื่นลงทะเบียนเครื่องนี้แทนคุณ (เช่นขายบ้าน หรือกลอนดิจิตอลให้ผู้อื่น)

 1. ให้ทำการ initialize wifi setting

  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

  แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

  1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

  2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

Network Connection (การเชื่อมต่อสัญญาณ)

ต้องทำการลงทะเบียนกลอนประตูเข้ากับ WIFI Router ใหม่ โดยการ

กดที่ device settings icon ซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของแอพพลิเคชั่น

อาจจะพบปัญหาได้หากคุณตั้งค่า WIFI Router ของคุณในส่วนของ security mode เป็น WPA mode แนะนำให้เปลี่ยนเป็น WPA2 แทน

หากในหน้าแรกของแอพพลิเคชั่น แสดงข้อความ “Network Disconnected” ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ให้ทำการเปิด และปิดประตูจริงด้วยตัวเครื่องกลอนประตูดิจิตอล
 2. ทำการเช็คการเชื่อมต่อกับ WIFI Router ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยกดที่ device settings icon ซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของแอพพลิเคชั่น
  • ตรวจสอบ SSID
  • ตรวจสอบรหัสผ่านของ WIFI Router
 3. หาก WIFI Router ของคุณไม่ทำงาน เนื่องจากไฟตก ไฟดับ หรือเหตุผลอื่นๆ ให้ทำการเปิด และปิดประตูจริงด้วยตัวเครื่องกลอนประตูดิจิตอล หลังจากที่มีไฟเลี้ยง WIFI Router ของคุณอีกครั้ง
 4. กรุณาตรวจสอบสถานะของถ่านที่ใช้ปัจจุบันของกลอนดิจิตอล จะต้องมีไฟ และเป็นถ่านอัลคาไลน์เท่านั้น หากใช้ถ่านชาร์จ หรือถ่านธรรมดา ให้ทำการเปลี่ยนทันที
 5. ในกรณีสัญญาณไวไฟอ่อน แนะนำให้เปลี่ยนตำแหน่งการวาง WIFI Router ให้ใกล้ตัวกลอนประตูดิจิตอลมากขึ้น หรือใช้ตัวขยายสัญญาณไวไฟ
 6. หากยังคงพบอาการ network disconnected อย่างต่อเนื่อง ให้ทำการลงทะเบียนกลอนประตูดิจิตอล กับ WIFI Router ใหม่ (Initialize WIFI set up) 

  โดยการเปิดประตูกางไว้ (ลิ้นกลอนจะต้องไม่ล็อค) UNLOCK จากนั้นทำการกดปุ่ม REG ค้างไว้ 5 วินาที >> master pin ตามด้วย *

      แล้วทำการลงทะเบียนใหม่ตามคู่มือ หรือคลิปวีดีโอด้านล่างนี้

 1. ไฟล์ PDF : download คู่มือการเชื่อมต่อ

 2. Youtube : ดู VDO Clip

** คำเตือน ในการลงทะเบียนใหม่ ข้อมูลการเชิญ/แชร์ผู้ใช้ รวมถึง Temporary code ที่เคยตั้งไว้จะถูกลบไป

แอพพลิเคชั่นนี้ รองรับไวไฟที่มี สเปค และคลื่นความถี่ดังต่อไปนี้

2.4G (801.11b/g/n)

WPA1 or WPA2

รหัส password น้อยกว่า 63 หลัก

APP Account (บัญชีผู้ใช้งาน)

หากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน คุณสามารถทำการยกเลิกได้ตามขั้นตอน

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Account information >> Unregister from smart doorlock

คำเตือน: หลังทำการยกเลิก ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดจะถูกลบ รวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดจะหายไป

คุณสามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ได้ ที่เมนู account information setting 

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Account information >> Change phone number 

NEXT Smart Life APP

Network Connection (การเชื่อมต่อสัญญาณ)

APP Account (บัญชีผู้ใช้งาน)

หากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน คุณสามารถทำการยกเลิกได้ตามขั้นตอน

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Account information >> Unregister from smart doorlock

คำเตือน: หลังทำการยกเลิก ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดจะถูกลบ รวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดจะหายไป

คุณสามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ได้ ที่เมนู account information setting 

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Account information >> Change phone number 

Philips easy key

Network Connection (การเชื่อมต่อสัญญาณ)

APP Account (บัญชีผู้ใช้งาน)

หากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน คุณสามารถทำการยกเลิกได้ตามขั้นตอน

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Account information >> Unregister from smart doorlock

คำเตือน: หลังทำการยกเลิก ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดจะถูกลบ รวมถึงการเชื่อมต่อทั้งหมดจะหายไป

คุณสามารถเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ได้ ที่เมนู account information setting 

โดยคลิกที่เมนู Hamburger (3 ขีด) ที่อยู่ด้านบนซ้ายมือ
Menu >> App settings >> Account information >> Change phone number