เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าในทุกกรณี
  • สินค้าที่ได้รับไม่ตรงรุ่นตามที่ตกลงสั่งซื้อ
  • สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน
  • สินค้ายังคงอยู่ในสภาพเดิมที่ได้รับไปหมดทั้งกล่องบรรจุภัณฑ์ และตัวสินค้า รวมถึงเอกสารใบรับประกันสินค้า และหมายเลขเครื่องจะต้องตรงกันเหมือนวันที่สินค้าถูกส่งออกจากบริษัทฯ
  • ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าพัสดุในการส่งคืนสินค้ากลับ
  • บริษัทฯ สามารถปฎิเสธการคืนสินค้า หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขด้านบน
  • บริษัทฯ ขอสงวนการคืนสินค้าเฉพาะในกรณีสินค้าไม่ตรงรุ่นตามที่ตกลงสั่งซื้อ ในกรณีมีปัญหา defetive จากการผลิตของโรงงาน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ และดูแลให้ตามระยะประกันสินค้า 

 

การคืนเงินค่าสินค้า

  • ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนให้กับลูกค้าภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้าคืน และได้รับการตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขด้านบน