facebookpixel
แถมฟรี
Original price was: ฿4,900.Current price is: ฿3,900.

NEXT smart lock WIFI Gateway เป็นตัวเชื่อมสัญญาณไวไฟ ให้กับกลอนประตูของคุณ ทำให้คุณสามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอพในมือถือได้จากทุกแห่งทั่วโลก ** ตรวจสอบรุ่นอัพเดทที่ใช้งานได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนสั่งซื้อ

ขายดี
Out of stock
Original price was: ฿4,900.Current price is: ฿3,900.

Philips EasyKey IOT WIFI Gateway เป็นตัวเชื่อมสัญญาณไวไฟ ให้กับกลอนประตูของคุณ ทำให้คุณสามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอพในมือถือได้จากทุกแห่งทั่วโลก ** ตรวจสอบรุ่นอัพเดทที่ใช้งานได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนสั่งซื้อ

ขายดี
Original price was: ฿4,900.Current price is: ฿3,900.

Samsung IOT WIFI module เป็นตัวเชื่อมสัญญาณไวไฟ ให้กับกลอนประตูของคุณ ทำให้คุณสามารถควบคุมการใช้งานผ่านแอพในมือถือได้จากทุกแห่งทั่วโลก ** ตรวจสอบรุ่นอัพเดทที่ใช้งานได้กับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนสั่งซื้อ

บจ.ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บการใช้งานคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้